En el marc de la línia de subvencions atorgada per la Generalitat de Catalunya “Projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per fomentar l’economia social i el cooperativisme”, MTK Space hem desenvolupat un projecte amb la finalitat de poder contribuir a l’adquisició de llocs de treball per part del col·lectiu en atur. Posant èmfasi i valor en què aquests llocs de treball fossin dins de cooperatives i empreses de l’economia social i solidària.CooperativaA causa de la situació excepcional en la qual ens trobem generada per la COVID-19 el projecte d’MTK Space s’ha reconvertit acord amb la situació i les restriccions de cada moment, i hem adaptat i modelat les actuacions planejades dins del pla d’acció per a assolir els objectius que ens havíem marcat i cobrir les necessitats que han anat sorgint.

<